Obchodné podmienky

 

Predávajúci:

MIANMAR sro
Machatého 689/3
152 00 Praha, Česká Republika

IČO: 042 76 957

DIČ: CZ04276957

 

Kupujúci:

Spotrebiteľ, firma, štátne inštitúcie.

 

Objednávanie:
Ponúkame Vám možnosť nákupu nonstop. Objednávať možno jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu či e-mailu. Tovar zasielame po Slovenskej republike (podľa individuálnych podmienok).

Storno objednávky zo strany zákazníka: Objednávku je možné zrušiť do 6 hodín po jej uskutočnení zaslaním emailu na info@strihaciestrojceky.cz alebo telefonicky na tel. čísle +420 601 390 244.

Potvrdenie objednávky:
Objednávka je prijatá väčšinou ihneď, alebo do niekoľkých hodín, potvrdenie objednávky je odoslaný e-mailom na adresu kupujúceho. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), Je kupujúci informovaný pre potvrdenie objednávky telefonicky. Doklad o kúpe, slúžiaci tiež ako daňový doklad je súčasťou zásielky.


Poštovné:
Vaše objednávky odosielame po Slovenskej republike prepravcom GLS (4,5 EUR). Poštovné po Slovenskej republike neúčtujume u objednávok nad 75 EUR. Platba na dobierku je spoplatnená 1 EUR.


Dodacia lehota:
Ak je tovar k dispozícii na sklade, je zásielka expedovaná 1-2 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je dostupný do 5 pracovných dní, je kupujúci včas informovaný a je mu oznámený prípadný možný termín dodania tovaru, popr. ponúknuté iný tovar rovnakej povahy. Tovar pred dodaním je prepravcom avizované.

Prevzatie zásielky:

V prípade akýchkoľvek závad je kupujúci povinný to bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať s ním protokol o poškodení zásielky. Potom čo najskôr kontaktujte našu firmu, aby bolo možné celú záležitosť ihneď vyriešiť.
Podľa zvoleného spôsobu dopravy a objemu tovaru je vypočítaná cena dopravy.

Spôsob úhrady:
Vybrať si môžete z niekoľkých spôsobov platby:

· Platba vopred bankovým prevodom na účet 2501663661/2010, IBAN: CZ2120100000002501663661, SWIFT: FIOBCZPPXXX

· Platba dobierkou pri doprave prepravnou službou

· Platba online GOPay

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľ, ktorý zakúpil tovar inak ako osobne a bolo mu doručené ľubovoľnou prepravnou službou, má v súlade s Občianskym zákonníkom §1832 č.89 / 2012Sb.právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné písomne dodávateľovi oznámiť odstúpenie od zmluvy a potom zaslať dodávateľovi kompletný tovar. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatené finančné čiastky najneskôr do 14 dní od odstúpenia. Finančná čiastka bude vrátená na bankový účet kupujúceho podľa dohody so spotrebiteľom. Podľa §1837, písm. G, z. Č. 89/2012 Zb. u strojčekov na vlasy, fúzy, srsť a iných hygienických výrobkov sme pri vrátení nútení z hygienických dôvodov meniť strihacie bloky za nové. O ich cenu ponížime čiastku, ktorá sa vráti zákazníkovi, ktoré tovar vrátil v lehote 14 dní.

reklamácia:

Ak bol tovar doručený prepravnou službou alebo poštou, zašlite výrobok späť na našu adresu U Alfréda (MIANMAR sro) Křižíkova 435/109, 186 00, Praha, Česká Republika a označte ho ako "REKLAMÁCIA". Tovar je potrebné odoslať ako obyčajnú zásielku nie ako dobierku. Zásielky na dobierku nebudú prevzaté. Výrobok je potrebné zabaliť do pôvodného obalu, priložiť všetku dokumentáciu, ktorá bola s výrobkom dodávaná. Treba tiež pridať dokument, na ktorom musia byť tieto údaje: meno a adresa odberateľa, kontakt, označenie výrobku, číslo faktúry na ktorej bol výrobok zakúpený, popis chyby a číslo bankového účtu. Po prijatí zásielky bude výrobok odovzdaný reklamačnému oddeleniu k vybaveniu reklamácie. Reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote.

Ochrana osobných údajov

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch. Naša firma rešpektuje zákon na ochranu osobných údajov, neposkytujeme žiadne informácie tretím osobám (okrem prepravná spoločnosť) a na Váš e-mail nezasielame žiadne marketingové informácie, ak neaktivujete službu zasielania noviniek e-mailom.

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, štát, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté tu: https://www.strihaciestrojceky.sk/gdpr

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.52) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu:

Vážený spotrebiteľ, či sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@strihaciestrojceky.sk.

Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, viď. http://www.mpo.cz/dokument169867.html .

U Slovenskej obchodnej inšpekcie má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs . Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná on-line na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS .

Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu pravidiel momosoudní riešenia spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu na emailovú adresu adr@mpo.cz. V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu momosoudního riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

 

Zaverečné ustanovenia:

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či balného, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Registráciou / nákupom užívateľ súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu.

Dostaňte se včas k tomu nejvýhodnějšímu...

Zasielame novinky a zľavy raz týždenne.Ako používame vaše údaje?