Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť MIANMAR, sro, so sídlom Machatého 689, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 244542, prevádzkovateľ internetového obchodu www.strihacistrojky.cz, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101 / 2000Sb., a v súlade s Obchodnými podmienkami obchodu. Spoločnosť bude tiež vystupovať ako správca osobných údajov, ktorý bude vykonávať spracovanie osobných údajov.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre uskutočnenie obchodnej transakcie od Vás potrebujeme vedieť meno (prípadne meno firmy, IČO, DIČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), štát, telefónny a emailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. Ako ste si mohli všimnúť, ako prihlásený užívateľ môžete zbierať body za jednotlivé nákupy, ktoré tiež u vašich údajov uchovávame.

Keďže je náš oprávnený záujem informovať Vás stále o nových a výhodných ponukách, budeme ďalej údaje používať pre ďalšie marketingové aktivity, ktoré sa budú spájať s Vašou uskutočnenou objednávkou.

O kom údaje zhromažďujeme?

Subjektom, o ktorom osobné údaje uchovávame a spracovávame je každý zákazník, vystupujúci ako fyzická alebo právnická osoba. Ďalším subjektom sú tá osoba, ktorá nám poskytla súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci marketingu.

Komu ďalej umožníme spracovanie údajov

Naša spoločnosť využíva niekoľko externých spoločností, ktoré nám poskytujú služby s prevádzkou internetového obchodu. Týmto spoločnostiam odovzdávame osobné údaje na účely priameho marketingu alebo vedenie anonymných štatistík v rámci tzv. Cookies.

K čomu údaje slúžia a ako dlho ich uchovávame?

Pri priebehu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii alebo nákupu, a to buď trvalé, alebo dočasné. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodné transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Ďalej údaje budeme používať pre ďalšie marketingové aktivity, ktoré sa budú spájať s Vašou uskutočnenou objednávkou.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po prihlásení sa do Vášho užívateľského účtu na eshope www.strihacistrojky.cz môžete tieto údaje editovať či mazať. Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí v editácii používateľského konta použiť tlačidlo "Odstrániť môj užívateľský účet".

Ako ďalšie máte právo kópiu Vašich osobných údajov, právo na prenosnosť, právo na námietku. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov, máte tiež právo tento súhlas odvolať.

cookies

Pre správnu funkciu webovej prezentácie je nevyhnutné umiestniť tzv. Cookies na zariadení návštevníka webovej prezentácie. Cookies sú malé súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na počítač alebo mobilné zariadenie Užívateľa v okamihu, keď tieto stánky Užívateľ začne využívať.

V rámci webovej prezentácie sa používajú nasledujúce cookies:

  • Nutné pre správnu funkčnosť webovej prezentácie (internetového obchodu)
  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Google Remarketing
  • zoznam Sklik
  • Zoznam Sklik retargeting

V nastavení svojho prehliadača môže Užívateľ používanie cookies zakázať.

 

Dostaňte se včas k tomu nejvýhodnějšímu...

Zasielame novinky a zľavy raz týždenne.Ako používame vaše údaje?